REVISTA CUA DE DRAC
 "Només hi ha dues normes per escriure bé: tenir quelcom a dir i dir-ho." Oscar Wilde

Cua de Drac és una revista per a lectors de totes les edats, però no és una revista corrent. Pretén ser una revista dinàmica, en constant creixement. Una revista que vol deixar sortir a la llum aquelles històries, contes, còmics i tota mena de relats que segurament hi ha amagats en la imaginació de moltes persones a qui ningú ofereix l'oportunitat de veure publicats en una revista amb ISSN i dipòsit legal.


        Què ens diferencia?

A  Cua de Drac entenem l'escriptura com una manera d'expressar esperances, necessitats, pors, pensaments i sensacions. Per aquest motiu, volem donar la possibilitat de poder fer-ho a tots aquells que la vulguin aprofitar, amb la intenció d'ajudar a formar persones amb pensament lliure i creatiu.